Obsługa inwestycji

Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno budowlanej,
sanitarnej ,elektrycznej.