Przeglądy techniczne budynków

Wykonujemy wymagane prawem przeglądy budynków w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej z wpisami do książki obiektu budowlanego, wraz z przedstawieniem oceny i opinii technicznej.