Poznaj naszą firmę

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Budowlanych "INSTALBUD" prowadzi działalność od 1992 roku z powodzeniem realizując obiekty kubaturowe, infrastrukturalne oraz przemysłowe. Systematycznie zdobywane doświadczenie pozwoliło nam angażować się w coraz większe i coraz bardziej złożone projekty, czego efektem jest stale podnoszona jakość oferowanych przez nas usług klientom z sektorów publicznego i prywatnego.

Bazujemy na współpracy z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami, z powodzeniem realizujemy projekty zarówno publiczne jak i komercyjne. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu realizacją skomplikowanych projektów budowlanych. Systematycznie rozszerzamy zakres naszej oferty o wszechstronną wiedzę fachową, obejmującą projektowanie, obsługę inwestycji oraz projekty deweloperskie.
  • budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
  • obiekty handlowe
  • budynki oświaty
  • hale sportowe
  • audytoria
  • powierzchnie biurowe
  • baseny
  • stacje uzdatniania wody
  • oczyszczalnie ścieków
  • infrastruktura techniczna
P.R.I-B Instalbud Antoni Makaruk ul. Farfak 2, 21-400 Łuków